VÅR POLICY

Besökarnas sekretess på webbplatsen är mycket viktigt för oss, och vi är engagerade i att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information. Du samtycker till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår hemsida tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbsida.

1. HUR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

Följande typer av personuppgifter och information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem.
 2. Information om dina besök och användning av denna webbplats, inklusive hänvisningskälla, besökstid, sidvisningar och webbplatsens sökvägar.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din förnamn, efternamn, e-post, lösenord m.m.
 4. Information om fakturaadresser och leveransadresser
 5. Information som du anger för att skapa prenumeration på våra epostmeddelanden och/eller nyhetsbrev.
 6. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.
 7. Information om allt du köper, tjänster du använder, eller transaktion du gör via vår hemsida, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer och epostadress.
 8. Information som du skickar till vår webbplats med avsikt att publicera det på internet.
 9. Övriga personuppgifter du skickar till oss.

2. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

 1. Administrera vår webbplats och verksamhet
 2. Anpassa vår webbplats till dig
 3. Aktivera användningen av tjänsterna på vår hemsida 
 4. Skickar varor som har köpts via vår webbplats
 5. Leverera tjänster som har köpts via vår webbplats
 6. Sändningar, fakturor och betalningspåminnelser till dig, och samla in betalningar från dig.
 7. Sänder dig kommersiell kommunikation på marknaden
 8. Skickar dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 9. Skicka dig vårt nyhetsbrev om du anmälde dig till det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).
 10. Skicka dig marknadsföringskommunikation relaterad till vår verksamhet eller företag av tredje part som vi tycker kan vara av intresse för dig.
 11. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare.
 12. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig relaterade till vår webbplats
 13. Hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägeri. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, lämna din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts marknadsföring.

3. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

4. HUR LÄNGE LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

5. UPPGE DIN PERSONLIGA INFORMATION

Din personliga information kan användas av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy. Din personliga information kan användas av någon medlem i vår företagsgrupp (det vill säga våra dotterbolag, vårt ultimat holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

6. VI KAN ANVÄNDA DIN PERSONLIGA INFORMATION:

 1. I den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden.
 3. För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att ge information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).
 4. Till köparen (eller potentiell köpare) av alla affärer eller tillgångar som vi säljer, och en person som vi med rimliga sannolikhet tror kan ansöka hos en domstol eller annan behörig myndighet för offentliggörande av den personliga informationen, om sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga uppfattning med rimlig sannolikhet skulle beställa upplysningar om den personliga informationen.

Med undantag av vad som anges i denna policy, lämnar vi inte din personliga information till tredje part.

7. SÄKERHETEN FÖR DIN PERSONLIGA INFORMATION

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller oss på våra säkra servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringstekniken. 
 4. Du godkänner att överföringen av information via internet är inte alltid säkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
 5. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt. Vi kommer aldrig att fråga dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

8. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera denna policy från tid till tid genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kolla denna sida ibland för att se till att du förstår eventuella ändringar av denna policy. Vi kommer att meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du får kontakta oss om att få uppgifterna som vi har lagrat om dig. Du kan när som helst kontakta oss att inte behandla dina personliga uppgifter för marknadsföring. I praktiken kommer du vanligtvis antingen att uttryckligen vara överens om vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så ger vi dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföring. Vänligen meddela oss om den personliga informationen vi håller om dig behöver korrigeras eller uppdateras. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver dina personuppgifter. Vi kommer även själva anonymisera alla personuppgifter som inte längre är relevanta för oss. Du kan också under vissa förutsättningar t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt. När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet där endast sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ingår. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter.

8. WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Vår webbplats kan innehålla länkar till och uppgifter om tredjepartswebbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje parts integritetspolicy och praxis.

9. COOKIES

För att förbättra din erfarenhet på våran webbplats använder vi “cookies”. Cookies är små textfiler som vi placerar i din dators webbläsare för att lagra dina inställningar.

Cookies anger inte din e-postadress eller annan personlig information om du inte väljer att ge oss den här informationen, till exempel genom att registrera dig på vår webbplats. När du väl har valt att tillhandahålla en webbsida med personlig information kan den här informationen kopplas till de data som lagras i cookien.

En cookie är som ett identitetskort. Den är unik för din dator och kan endast läsas av vår webbplats som gav den till dig. Vi använder cookies för att förstå användningen av webbplatsen och förbättra innehållet och erbjudanden på våra webbplatser. Vi kan till exempel använda cookies för att anpassa din erfarenhet på vår webbplats (till exempel för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats). Vi kan också använda cookies för att erbjuda dig produkter och tjänster. Cookies sparar tid eftersom de hjälper oss att komma ihåg vem du är.

Cookies hjälper oss att bli effektivare. Vi kan lära oss om vilket innehåll som är viktigt för dig och vad som inte är. Vi kan ändra eller ta bort webbsidor som inte är intressanta och fokusera vår energi på innehåll du vill ha. Om du vill kontrollera vilka cookies du accepterar, du kan konfigurera din webbläsare att acceptera alla cookies eller att varna dig varje gång en cookie erbjuds av en webbplats. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan ställa in ditt webbläsaralternativ så att du inte kommer att ta emot cookies och du kan även ta bort befintliga cookies från din webbläsare. Det kan hända att vissa delar av webbplatsen inte fungerar korrekt om du har vägrat cookies. Var medveten om att om du inte konfigurerar din webbläsare accepterar du cookies som tillhandahålls av denna webbplats automatiskt. Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av vår webbplats. Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats.

10. VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA SOM SAMLAS IN?

TopWines Worldwide 21 AB, org.nr. 559264-3166, BOX 19, 311 21 Falkenberg är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Om du har frågor gällande vår integritetspolicy eller funderingar över hur vi behandlar dina uppgifter, tveka inte att kontakta oss på info@topwines.se.